ثبت همراه آنلاین

همراه آنلاین

رتبه بندی شرکت های پیمانکار و مشاور

رتبه بندی شرکت های پیمانکار و مشاور و همچنین مشاوره در خرید و فروش شرکت های رتبه دار معتبر

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت های پیمانکار و مشاورچگونه انجام می‌شود؟

رشته هایی که میتوان رتبه بندی شرکت پیمانکاری را برایشان انجام داد 11 رشته می باشد که می توانید بر اساس نیاز ، حداقل یکی و حداکثر دو رشته از آنها را در پایه 5 برای شرکت پیمانکاری اخذ نمایید. حال با توجه به خواسته متقاضی اخذ رتبه شرکت ها و مدیران آنها می توانند در سامانه ساجات اقدام به ثبت نام و تشکیل پرونده نمایند تا پس از بررسی اقدماتی جهت صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران صورت گیرد. از نظر سازمان رتبه بندی شرکت های پیمانکاری در 11 رشته معرفی شده اند، که در 5 پایه رتبه بندی می شوند. پایه 1 بالاترین پایه و پایه 5، پایین ترین و اولین پایه جهت اخذ آن می باشد.

رشته های رتبه بندی شرکت های پیمانکار

دسته بندی رشته های رتبه بندی شرکت های پیمانکار به شرح زیر می‌باشد:

 • رتبه ساختمان و ابنیه
 • رتبه راه و ترابری
 • رتبه صنعت و معدن
 • رتبه تاسیسات و تجهیزات
 • رتبه کشاورزی
 • رتبه آب
 • رتبه مرمت آثار باستانی
 • رتبه کاوش های زمینی
 • رتبه ارتباطات
 • رتبه نفت و گاز
 • رتبه نیرو

شرایط و مدارک اولیه جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری

متقاضی گرامی شرایط عمومی تعیین صلاحیت و اخذ رتبه شرکت ها موارد ذیل می‌باشد:

 1. برای اخذ رتبه شرکت می باید در اداره ثبت شرکت های استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشد.
 2. کد اقتصادی شرکت 12 رقمی از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ شده باشد.
 3. ماهیت شرکت واجد شرایط و اخذ امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
 4. خود شرکت یا صاحبان شرکت (شرکا، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل) محدودیت، محرومیت یا ممنوعیتی برای اخذ گرید و رتبه مربوطه نداشته باشد.
 5. دقت شود که موضوع فعالیت شرکت با رشته مورد تقاضا مغایرت نداشته باشد.
 6. مدیران شرکت از کارمندان دولت نباشند.
 7. برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موظف ارائه سابقه کار قابل ارائه و مستند بیمه تامین اجتماعی و مفید و مرتبط بر اساس آیین نامه ساجات ضروری است.
 8. امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره ویا پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه خواهد شد.
 9. دو سوم اعضای هیات مدیره شرکت دارای مدرک کارشناسی باشند که رشته تحصیلی آنها طبق جدول آیین نامه زمینه یا مرتبط و غیرمرتبط باشد.

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مورد روند انجام خدمات داشته باشید در اینجا پاسخ داده شده اند.

بله، شرکت های رتبه داره در رشته های مختلف با درجه بندی مناسب برای شما را موجود داریم.

برای قیمت گذاری و شرکت ها و اطلاع از شرکت های موجود لطفاً تماس بگیرید.