ثبت همراه آنلاین

همراه آنلاین

تمدید هیات مدیره و
تغییرات هیات مدیره

تمدید هیات مدیره پر کاربردترین صورتجلسه بوده و برای ایجاد تغییرات مهمی کاربرد دارد

تمدید سمت اعضا

تمدید یا تغییر هیئت مدیره

صورتجلسه هیئت مدیره یا هیات مدیره را میتوان یکی از پر تکرارترین صورتجلسات شمرد که برای تغییراتی همچون دارندگان حق امضای مجاز ، تعیین سمت اعضای هیئت مدیره یعنی مدیرعامل نایب رئیس و رئیس هیات مدیره و … استفاده می‌گردد. در برخی از انواع شرکت ها گاها پیش می آید که برخی از تغییرات را می توان در هیئت مدیره تایید و تصویب کرد که بازهم اساسنامه در این امر قابل استناد است.

برای تنظیم و ثبت صورتجلسه هیئت مدیره می باید مواردی را مد نظر قرار داد تا عودت نخورد و ثبت شود. بطور مثال زمان و تاریخ صورتجلسه، افراد حاضر در جلسه، کلیه اعضا یا اکثریت امضا و مهر شرکت یا موسسه و تقدم و تاخر صورتجلسات خیلی مهم است.

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مورد روند انجام خدمات داشته باشید در اینجا پاسخ داده شده اند.

برای تمدید هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص مدارک اعضا شامل کپی مدارک شناسایی آدرس دقیق به همراه کد پستی ، شماره تلفن همراه ایشان لازم است. تنظیم صورتجلسه هم ما براتون انجام میدیم.